Zpět

Klatovy, Horažďovické předměstí

/Klatovy, Horažďovické předměstí

Klatovy, Horažďovické předměstí

POPIS LOKALITY HORAŽĎOVICKÉ PŘEDMĚSTÍ IV. ETAPA

Stavební pozemky na Horažďovickém předměstí IV. etapy navazují na již dokončené předchozí etapy  výstavby stavebních pozemků z roku 1998, 2007 (etapa I), 2010 (etapa II) a 2012 (etapa III), které jsou již téměř zastavěny rodinnými domy. Celá lokalita se nachází na jihovýchodním okraji Klatov směrem na Horažďovice.

Jedná se o trvale rozvíjející část Klatov, která má na jedné straně blízko k občanské vybavenosti a na druhé straně leží přímo na okraji Klatov s výhledem do klidné a čisté přírody a zároveň je odtud krásný výhled na dominantu Klatov – Černou věž – a zároveň na panoramata Šumavy. Městský park, který je v bezprostřední blízkosti, nabízí skvělé místo pro aktivní odpočinek nebo pohodové posezení na některé z mnoha laviček.

K velmi silným stránkám celé lokality patří bezesporu těsná blízkost základní školy, gymnázia a dvou dalších středních škol.

V příjemné docházkové vzdálenosti je dětské hřiště, volejbalové a tenisové kurty a bikrosová dráha.

Přestože městské centrum je téměř na dosah ruky, můžete využít služeb MHD.

Velkou výhodou je výborná dostupnost nákupních možností v supermarketech Kaufland a Hypernova – oba do vzdálenosti 1 km.

V Klatovech je dále k dispozici zimní a letní stadion, krytý plavecký bazén a přes léto je otevřeno veřejné koupaliště, kde naleznete různé typy bazénů.

Na kulturním vyžití se podílí kino Šumava a o prázdninách je otevřeno letní kino, dále divadlo, kulturní dům a městská knihovna.

Nabízené stavební pozemky jsou vybaveny kompletní infrastrukturou, včetně komunikací, chodníků a zelení. Pozemky jsou napojeny jednotnou kanalizací (dešťovou a splaškovou) na centrální kanalizaci, veřejným vodovodem, plynovodem STL, rozvody nízkého napětí, veřejným osvětlením, kabelovou televizí a telefonem. Na každém pozemku je umístěn zděný měrný pilířek, kde je osazen elektroměr a plynoměr.

Hlavní komunikací, která je živičná, včetně chodníků. Chodníky jsou v části od komunikace v části odděleny zeleným travnatým pruhem, který je osazen zelení.

Pozemky jsou obslužné v režimu tzv. obytné zóny, která bude živičná. Součástí této obytné zóny jsou parkovací místa z betonové zámkové dlažby a taktéž plochy se zelení.

Stavební pozemky jsou určené k výstavbě samostatných rodinných domů (23 ks).

Na pozemcích je možno stavět rodinné domy dle limitů stanovených územním rozhodnutím vydaným MÚ Klatovy dne 27.5.2013 pod číslem jednacím OVÚP/3105/12/My. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.6.2013.

Cena jednoho metru čtverečního stavebního pozemku je 1850,- Kč včetně DPH.

Velikost stavebních pozemků je od 570 m2 do 1014 m2.

Termíny realizace IV. etapy výstavby – stavba byla zahájena v červenci 2013 a předpokládané dokončení celé stavby je květen 2014.

Aktuálně vše prodáno.

Horažďovické předměstí IV

  • zděný pilířek
  • přivedena kabelová televize, internet, telefon
  • přiveden plyn
  • přivedena elektrika
  • přivedena voda
  • přivedena kanalizace
  • vydlážděný vjezd na pozemek
2017-09-22T12:48:54+00:00